Velkommen

Bestil_tidBESTIL TID

Skriv til lægenSKRIV TIL LÆGEN

Om-KlinikkenOM KLINIKKEN

SelvbetjeningFIND VEJ


Den 1. oktober 2018 og året ud, har vi "åbent hus" for influenza vaccination mellem kl. 12.00-12.30. Registrer dig med dit sygesikringskort og afvent til du bliver kaldt ind.

Vaccinationen er gratis, hvis du:
* Er 65 år eller derover
* Har en kronisk sygdom
* Er svært overvægtig med BMI over 40
* Er gravid og mere end 12 uger henne
* Er førtidspensionist


 

Vi har nu ”Åben konsultation” dagligt ml kl. 08.30-10.00. Lægernes tlf. tid kl. 8.00 bliver nedlagt og pt. kan møde op i lægehuset og bliver efter ”først-til-mølle” princippet kaldt ind. Husk registrering af sit sygesikringskort ved ankomst. Konsultationen er beregnet til problemstillinger af kort varighed. Der er kun tid til at vurdere én problemstilling.


Fra 25. maj 2018 skal klinikken oplyse om "Privatlivspolitik" for patienterne. Vejledningen kan læse her:  Privatlivspolitik for patienter


* * Vi har lukket for tilgang af nye patienter * *


Husk at være i god tid med receptfornyelse - specielt op til ferie og helligedage!


sygesikringskort
Husk altid dit gule sygesikringsbevis - også til børn, til en konsultation. Det er et krav fra Regionen.


Ny app fra Sundhed.dk - "Medicinkortet"
Sundhed.dk har lanceret en ny app ved navn "Medicinkortet". App'en kan hentes via din smartphone på AppStore eller Google Play. Her kan du genbestille medicin der vedr. "den lette medicin".
Recepter der vedr. vanedannende medicin, som sovemedicin, stærk smertestillende og antibiotika fx penicillin, skal der stadig bestille tid til via lægen i telefontiden ml. kl. 8.00-8.45.


Vi har ikke "drop ind" urin ifm. blærebetændelse. Der skal aftales en tid med sygeplejersken eller lægen.


Vi gør opmærksom på, at en alm. konsultation er tidsfastsat til 10 min. Ønskes der en længere konsultation, bedes dette oplyses ved tidsbestillingen.


Vi vikarierer for hinanden. Det betyder, at du altid vil kunne træffe én af lægerne, selv om den læge, du mest plejer at komme hos, er på kursus eller har ferie.

Vi arbejder ud fra ønsket om at yde diagnostik og behandling af høj kvalitet til dem, der har det største behov.

Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter med forankring i lokalområdet. Alle almindelige ydelser inden for udredning, behandling, kontrol og forebyggelse kan tilbydes i lægehuset.

Som eksempler kan nævnes akut lægehjælp, udredning og opfølgning af kroniske sygdomme, samtalebehandling, attester, allergiudredning, vaccinationer og støtte ved alvorlig eller dødelig sygdom. Specielt omkring kroniske sygdomme, f.eks. forhøjet blodtryk og sukkersyge,deler sygeplejerskerne og lægerne opgaverne,så sygeplejerskerne har selvstændige konsultationer under lægevejledning.

Vi samarbejder blandt andet med privat praktiserende speciallæger, hjemme- og sundhedspleje, social og sundhedsforvaltningen, apoteker og sygehuse. Vi vejleder dig gerne med henblik på frit sygehusvalg.

Vi holder os fagligt opdateret og udnytter ny teknologi, hvis den kan bedre patientbehandlingen.

Vi samarbejder med Region Hovedstaden om videreuddannelse af unge læger til videre specialisering. Det betyder, at man i praksis kan møde læger, som samler viden og erfaring til at blive praktiserende læge. Desuden har vi enkelte gange lægestuderende fra Københavns Universitet,men de har ingen selvstændige konsultationer.

Vi er optaget af, hvad du mener om os og ønsker tilbagemeldinger ( ros,ris og forslag til forbedringer)