Priser

AttesterPris incl. moms
Sygemelding skole/eksamen
Idrætsfritagelse
Børnehave...ej mælk...astmainstruktion
Vamt-vands bassin træning
Handicapskilt / Ledsagerkort
Kr. 250
Sygemelding, job
Mulighedserklæring
Privat konsultation fx udlænding m/forsikring, patient lægger ud
Kr. 400
Kopi af journal til forsikring
Sygemelding på engelsk
Kørekort
Kr. 500
Jernbanepersonel
Dykkerattest
Kr. 750
High-school-attestKr. 1.000
Værgemål
FP attester
Kr. 1250