Priser

For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egen andel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser. Der kan betales med Dankort, Mobile Pay samt kontant.

Der skal betales ved fremmøde med mindre andet aftales.

Hvis ikke andet er aftalt – se nedenfor – er honorar efter tidsforbrug:

* ** 500 kr. inkl. moms pr påbegyndt 15 min.***

Konsultation 
Privat konsultation fx udlænding m/forsikring (patient lægger ud) kr. 500
Konsultation Grp. 2 patienter kr. 350
Attest (Fast pris)
Offentlige attester og private attester til forsikringsselskaber (fx FP/AES/kommunale attester) afregnes pris iht. gældende aftale med lægeforeningen (www.laeger.dk/attestnoeglen) og ellers efter tidsforbrug.

 

Attester (øvrige)
Korte attester:
Sygemelding skole/eksamen/Idrætsfritagelse
Handicapskilt / Ledsagerkort
 

kr. 250

Sygemelding job
Mulighedserklæring
kopi af journal til forsikring
Kørekort
 

kr. 500

Attester  (afregnes efter tidsforbrug) fx
Jernbanepersonel
Dykkerattest
High-school
Værgemål
Vaccinationer
Vaccinationshonorar og samtale omkring malariabehandling / forebyggelse inkl recept:

Gebyr på 150,- kr. for børn og 350,- kr. for voksne.

Beløbet er incl. rejse-vaccinationsrådgivning.

Familie (> 2 personer) giver en samlet pris på 500,- kr.

Priser for enkelte vacciner kan ses under vaccinationer.