Uddannelseslæger

Uddannelseslæger

Kamilla Petersen 1.3.20 – 30.08.20 og 1.10.20-31.12.20

Stine Foss 1.9.20- 28.2.21

 


Uddannelseslæger:
Uddannelseslæger er læger under uddannelse til praktiserende læge eller andre specialer. Vi har uddannelseslæger med bred og forskellig erfaring. Nogle uddannelseslæger er helt nye og andre er næste færdige som speciallæger. De har alle en vidtgående teoretisk og praktisk erfaring.

 

Medicin studerende:
I perioder har vi studerende fra Københavns Universitet, som skal have erfaring med konsultationer. Disse arbejder under supervision af lægerne.