Uddannelseslæger

Uddannelseslæger

Kristian N. Hvidt        01.09.18 – 30.11.18 (Barsel 01.03.19 – 31.05.19)

Anna Kappel Hansen 01.09.18 – 01.03.19

Louise 1 x mdl 01.09.20 – 28.02.21

Carl Oscar Ekelund 01.03.19 – 01.09.19

 


Uddannelseslægerne:
Udd. læger er læger under uddannelse til praktiserende læge eller andre specialer. Vi har udd.læger med bred og forskellige erfaring. Nogle udd. læger er helt nye og andre er næste færdige som speciallæger. De har alle en vidtgående teoretisk og praktisk erfaring.

 

Medicin stud:
I perioder har vi studerende fra KU, som skal have erfaring med konsultationer. Disse arbejder under supervision af lægerne.