Patientinformation vedrørende vorter

Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Man smittes ved berøring af vorten eller via de virusholdige afstødte hudceller. Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de svinde, når kroppen har udviklet immunitet.

De fleste børn med vorter vil blive fri for vorter i løbet af 1-2 år. Man kan nedsætte risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten dækket med for eksempel neglelak eller et vortemiddel. Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller smitte andre med fodvorter.

Hjemmebehandling
Hjemmebehandlingen er vigtig og skal udføres hver dag

·         Den fortykkede hud over vorten fjernes med en skalpel. Hvis huden er opblødt efter et bad, kan beskæringen være lettere.

·         Vorten dækkes af behandlingsmidlet, som størkner til en fast hinde

·         Fodvorter kan efter lakering dækkes af et stykke tæt plaster for at fremme opblødningen af vorten.

·         Der skrabes hver dag inden påføring af vortemiddel og grundigere beskæring foretages 1-2 gange ugen.

·         Sørg for god fodhygiejne. Skift strømper hver dag og tør fødderne grundigt efter bad.

 

Vortebehandling er ofte langvarig, tidskrævende og undertiden smertefuld.

Behandlingsmidler: Vi anbefaler Salicylsyre som første valg (F.eks. Vortex). Salicylsyre er en ætsende, syrebaseret opløsning, der er en af de mest almindelige vortebehandlingsmetoder. Den kan købes i håndkøb og findes i forskellige former.

 

Hvornår skal du have en tid?

·         Når du har prøvet hjemmebehandling dagligt i mere end 2 måneder, uden at se fremskridt, kan det være en god at få en tid til vurdering.

·         Hvis du har mange (over 10)

·         Hvis du er i immunsupprimerende behandling