Læger

Uddannelseslæger

Praksispersonale

 

Om klinikken

Vi arbejder ud fra ønsket om at yde diagnostik og behandling af høj kvalitet til dem, der har det største behov. Vores højeste prioritet er de syge patienter.

Det indebærer, at vi er optaget af både faglig og menneskelig tryghed for vore patienter. Alle almindelige ydelser inden for udredning, behandling, kontrol og forebyggelse kan tilbydes i lægehuset.

Vi samarbejder blandt andet med privat praktiserende speciallæger, hjemmesygeplejen, hjemme- og sundhedspleje, social og sundhedsforvaltningen, apoteker og sygehuse.

Vi holder os fagligt opdateret og udnytter ny teknologi, hvis den kan bedre patientbehandlingen.

Vi samarbejder med Region Hovedstaden om videreuddannelse af unge læger til videre specialisering. Det betyder, at man i praksis møder læger, som samler viden og erfaring til at blive praktiserende læge. Desuden har vi enkelte gange lægestuderende fra Københavns Universitet.

Vi er optaget af at patienterne føler sig godt behandlet i vores lægehus.