For de fleste danske statsborgere er de fleste ydelser dækket af sygesikringen. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v som man selv skal betale for. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du desuden betale en egen andel af konsultationer og ydelser.

Nedenstående prisliste er vores generelle liste over ydelser. Der kan betales med Dankort, Mobile Pay samt kontant.

Der skal betales ved fremmøde med mindre andet aftales.

Hvis ikke andet er aftalt – se nedenfor – er honorar efter tidsforbrug:

* ** 600 kr. eksl. moms pr påbegyndt 15 min.***

Ansøgning om enkelttilskud

Ved ansøgning om enkelttilskud til medicin, f.eks. Ozempic, er der et gebyr på 250 kr.

 
Konsultation   
Privat konsultation fx udlænding m/forsikring (patient lægger ud) kr.600
Konsultation Grp. 2 patienter kr.450
   
Attest (Fast pris)  
Offentlige attester og private attester til forsikringsselskaber (fx FP/AES/kommunale attester) afregnes pris iht. gældende aftale med lægeforeningen (www.laeger.dk/attestnoeglen) og ellers efter tidsforbrug.

 

 

 
Attester (øvrige)  

Korte attester:
Sygemelding skole/eksamen/Idrætsfritagelse
Handicapskilt / Ledsagerkort

 

 

kr.300

Sygemelding job
Mulighedserklæring
Kopi af journal til forsikring
Kørekort
 

 

kr.600

Attester  (afregnes efter tidsforbrug) fx  
Jernbanepersonel
Dykkerattest
High-school
Værgemål
 
Vaccinationer  

Stivkrampevaccine (di-te)

kr.150