Uddannelseslæger

 


Uddannelseslæger:
Uddannelseslæger er læger under uddannelse til praktiserende læge eller andre specialer. Vi har uddannelseslæger med bred og forskellig erfaring. Nogle uddannelseslæger er helt nye og andre er næste færdige som speciallæger. De har alle en vidtgående teoretisk og praktisk erfaring. Uddannelseslæger får supervision hver dag. 

Medicinstuderende:
Vi har medicinstudernde ansat som tager blodprøver, laver årskontroller, fjerner clips og sting, besvarer telefoner og mange andre opgaver. De arbejder under supervision af læger, sygeplejersker og lægesekretærer.